Fördelar med att anställa Primana

På Primana sätter vi ständigt höga krav på oss själva, våran största prioritet är att alltid ligga på en hög servicenivå och ett professionellt arbetssätt. Vi lägger ner mycket tid på att förse rätt kompetens till rätt arbetsplats.

Vårat nätverk består av skickliga och erfarna konsulter och sträcker sig över hela Sverige. Med vårt breda nätverk kan vi förse din arbetsplats med rätt personal som uppfyller era krav

Vi har alla möjliga uppdrag att bemanna landet över, vare sig det gäller långa, korta eller akuta behov. Vi letar alltid efter den bästa lösningen som gynnar er.

Hur fungerar det?

1

Ni skickar in ert behov där ni beskriver vad för kompetens och erfarenhet ni söker samt vilken period behovet gäller.

2

Vi gör en noggrann kontroll i vår konsultbas och matchar er med den konsulten som är mest lämplig och besitter rätt kompetens för uppdraget.

3

Väljer ni att godkänna konsulten, bokas uppdraget vid en överenskommelse. En bekräftelse skickas till er med detaljer kring bokningen.

Bifogad fil